Een "herinnering" is de term die in de Romeinse ritus wordt gebruikt om die vieringen van de santorale aan te duiden die minder liturgisch belang hebben dan feesten en plechtigheden . Het kan verplicht zijn, als het elk jaar moet worden gevierd, tenzij verhinderd door een zondag of door een viering van hogere rang, of facultatief ( ad libitum ), als de beslissing om al dan niet dienst te doen aan de feestvierders wordt overgelaten.

De meeste vieringen van de heiligen hebben de graad van herinnering . Het gedenkteken voorziet niet in het zingen van het Gloria of de Geloofsbelijdenis , die exclusief feesten en plechtigheden zijn, de eerste, de tweede plechtigheden.

Herinneringen worden alleen gevierd als een viering van groter belang niet op dezelfde dag valt: hiertoe tonen het missaal en de boeken van de getijdengebeden aan het begin een tabel waarin het relatieve belang van de verschillende vieringen van de liturgisch jaar wordt bepaald en hun onderlinge voorrang.

Met name de herinneringen die in de vasten vallen, worden op een nog lagere toon gevierd, om de kracht van de vasten zelf niet te beroven, en worden herdenkingen genoemd: in dit geval wordt de heilige exclusief in de collectie vermeld .

Herinneringen in de algemene Romeinse kalender

De volgende liturgische herhalingen hebben een verplichte geheugengraad. Hieraan worden op plaatselijk niveau de herinneringen toegevoegd die eigen zijn aan de bisdommen en congregaties; in dergelijke contexten kunnen sommige herhalingen bovendien de graad van feest of plechtigheid aannemen , of worden gevierd op verschillende data (meestal de volgende dag) in geval van permanent optreden met lokale herhalingen van een hogere graad of van een eerdere instelling.

Maand Dag Viering
Eigen metingen

liturgische kleur
Januari 2 Heiligen Basilio Magno en Gregorio Nazianzeno wit
17 Sant' Antonio abt wit
21 Sant'Agnese rood
24 St. Franciscus van Sales wit
26 Heiligen Timoteüs en Titus JEP wit
28 St. Thomas van Aquino wit
31 St. John Bosco wit
Februari 5 Sant'Agata rood
6 San Paolo Miki en metgezellen rood
10 St. Scholastica wit
14 Heiligen Cyrillus en Methodius [1] wit
23 San Policarpo rood
Maart 7 Heiligen Perpetua en Felicita rood
april 7 Sint Johannes de Doper de La Salle wit
11 Sint Stanislaus van Krakau rood
29 Heilige Catharina van Siena [1] wit
Kunnen 2 Heilige Athanasius van Alexandrië wit
26 San Filippo Neri wit
Maandag na Pinksteren Maria Moeder van de Kerk JEP wit
juni- 1 San Giustino rood
3 Heiligen Carlo Lwanga en metgezellen rood
5 San Bonifacio rood
11 St. Barnabas apostel JEP rood
13 Heilige Antonius van Padua wit
21 St. Luigi Gonzaga wit
28 Heilige Irenaeus van Lyon rood
Derde zaterdag na Pinksteren Onbevlekt Hart van Maria JEP wit
juli- 11 Sint Benedictus [1] wit
15 San Bonaventura da Bagnoregio wit
26 Heiligen Joachim en Anna JEP wit
29 Heiligen Martha , Maria en Lazarus van Bethanië JEP wit
31 Heilige Ignatius van Loyola wit
augustus 1 Sant ' Alfonso Maria de' Liguori wit
4 St John Mary Vianney wit
8 Heilige Dominicus van Guzmán wit
11 Clara van Assisi wit
14 St. Maximiliaan Maria Kolbe rood
20 St. Bernard van Clairvaux wit
21 Sint Pius X wit
22 Maria Regina JEP wit
27 Santa Monica wit
28 Sint -Augustinus van Hippo wit
29 Martelaarschap van Johannes de Doper JEP rood
september 3 St. Gregorius de Grote wit
13 St. Johannes Chrysostomus wit
15 Heilige Maagd van Smarten JEP wit
16 Heiligen Cornelius en Cyprianus rood
20 Heiligen Andrea Kim Taegon en Paolo Chong Hasang en metgezellen rood
23 St. Pio van Pietrelcina wit
27 San Vincenzo de 'Paoli wit
30 St. Hieronymus wit
oktober 1 Heilige Theresia van Lisieux wit
2 Heilige beschermengelen JEP wit
4 St. Franciscus van Assisi [2] wit
7 Madonna van de Rozenkrans JEP wit
15 Heilige Teresa van Avila wit
17 Sint Ignatius van Antiochië rood
november 4 San Carlo Borromeo wit
10 Heilige Leo de Grote wit
11 Martinus van Tours wit
12 Sint Josaphat Kuncewycz rood
17 Heilige Elizabeth van Hongarije wit
21 Presentatie van Maria JEP wit
22 Santa Cecilia rood
24 Sant' Andrea Dung-Lac en metgezellen rood
December 3 Sint Franciscus Xaverius wit
7 Sant'Ambrogio wit
13 Sint Lucia rood
14 St. Johannes van het Kruis wit

De eucharistieviering in herinnering

Op de dagen waarop een gedenkteken valt, worden de liturgische gebeden gebruikt die eigen zijn aan de heilige van wie het gedenkteken wordt gemaakt in de eucharistieviering .

De liturgie van het woord is die van de feria , tenzij de heilige expliciet wordt vermeld in de eerste lezing of in het evangelie : in dit geval worden de lezingen gebruikt die in de eigenlijke van de heiligen of in de respectieve gemeente worden vermeld [3] .

De liturgie van de uren in de memoires

In de liturgie van de uren moet de tweede lezing van het Lezingsbureau noodzakelijkerwijs uit de santorale worden gehaald . De overige delen alleen indien expliciet aangegeven.

In het bijzonder wordt de eerste lezing van het Bureau van Lezingen nooit veranderd: de rubrieken van het brevier vereisen dat de feria getrouw wordt gelezen, tenzij er een feest of plechtigheid wordt gevierd .

In de ochtend lauden en in de vespers worden de psalmen van de feria in de meeste memoires voorgedragen . Sommige memoires zijn een uitzondering. De korte lezing met zijn responsorie , de antifoon van het evangelielied , de aanroepingen en voorbeden kunnen uit de feria of uit de commune worden gehaald, tenzij de santorale juiste teksten aangeeft.

Als er een herdenking plaatsvindt tijdens de vastentijd , kan dit als een "herdenking" [4] op de volgende manier worden gevierd: eerst wordt het hele kantoor dat gepland is voor de feria van de vastentijd gevierd, daarna worden enkele delen die eigen zijn aan de heilige die wordt gevierd, gevierd toegevoegd. In het kantoor van de lezingen, na de tweede lezing met zijn responsorie, wordt de juiste hagiografische lezing toegevoegd met de responsorische klank en het gebed van de heilige; in de ochtendlofprijzing en in de vespers worden na het slotgebed de antifoon en het eigenlijke gebed toegevoegd.

Een bijzondere facultatieve herinnering in de liturgie van de uren is die van Santa Maria in Sabato .

Opmerking

  1. ^ a b c Festival in Europa.
  2. ^ Feest in Italië.
  3. ^ Het is in de liturgische boeken niet duidelijk of beide lezingen van de santorale worden gebruikt, of alleen die waarin de heilige wordt genoemd; beide toepassingen zijn legitiem.
  4. ^ Principes en normen voor de getijdengebeden , n. 239.

Gerelateerde items